ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುತ್ತುಱ್

  1. ಕುತ್ತಱ್

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ