ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುತ್ತುರು

  1. ಕುತ್ತುರೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹುಲಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುತ್ತುರು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ