ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಹಗ್ಗದ ಜಾರುಗಂಟು- NooseKnot

ಕುಣಿಕೆ

  1. ಕೊಳಿಕೆ, ಕೊಂಡಿ; ಹಗ್ಗದ ಜಾರುಗಂಟು.
    ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಕುಣಿಕೆ ಹಗ್ಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. ಕಣೆಕುಣಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. ಕಿರುಕುಣಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. ಕುಣಿಕೆ ಹಗ್ಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಣಿಕೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಣಿಕೆ&oldid=660423" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ