ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿದೋರು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ