ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕುಡಿಗೆ ಕೊಡಿ
    ಣ್ಕುಡಿಗೆ, ಹೆಂಡಕುಡಿಗೆ, ನಲ್ಕುಡಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. ಬಂದವರಿಗೆ ಕುಡಿಗೆ ಕೊಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಡಿಗೆ&oldid=397863" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ