ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕುಡಿಗೆ ಕೊಡಿ
    ಣ್ಕುಡಿಗೆ, ಹೆಂಡಕುಡಿಗೆ, ನಲ್ಕುಡಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. ಬಂದವರಿಗೆ ಕುಡಿಗೆ ಕೊಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿಗೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಡಿಗೆ&oldid=397863" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ