ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕುರ್ಗಾಲು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ