ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕುರುಗಾಲು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ