ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕುರುಕಾಲು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ