ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಂದಿಲ್ಲದ

  1. ಐಬಿಲ್ಲದ
    ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಗಳು ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. perfect, en:perfect
  2. immaculate, en:immaculate
  3. impeccable, en:impeccable