ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಳ್ಪೊಟ್ಟೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ