ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಲುಂಬೇರು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ