ಕಿರು ನಡುಗಡ್ಡೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿರು ನಡುಗಡ್ಡೆ

  1. (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ)ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ