ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರ್ಯದ ತಡೆ

  1. (ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ)ಕೆಲಸದ ನಿಲುಗಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ