ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರೊಕ್ಕಲ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ