ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ