ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಸಿಕೊಂಬೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ