ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕವಚದ ತೋಳುಗಳು

  1. ಭುಜದ ಭಾಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ