ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳವು ಮಾರು

  1. ಆತ ಕಳವು ಮಾರಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ