ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳವು ಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ