ಕರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರು

  1. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಕಳ ಮಗುವಿಗೆ ಕರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ
    ಕರುಹಾಕು; ಕೆಚ್ಚಲಕರು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರು

  1. ಕರುವಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರು

  1. ಕರುಮನೆ; ಕರುಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರು

  1. ಕರುವಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಪಲುಕುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರುನಾಡು, ಕರ್‌ನುಡಿ(=ಕನ್ನುಡಿ).

ಇತರ ಮಾಹಿತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

Classical Language ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ-ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನುಡಿ ಎನ್ನಬಹುದು.

೧. ಕರು(ಕರ್) ಎಂದರೆ Embossed work, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರ್ಥ.

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕರು&oldid=654136" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ