ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕಯ್ಗೋಲು; ಕಯ್ಸಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕಯ್ಗಾರಿಕೆ, ಕಯ್ಕೊಡಲಿ, ಕಯ್ಬೆಳಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ


ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕೆಯ್

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕಮ್ಯಿ, ಕಯಿ, ಕಯ್ಯಿ, ಕಯ್ಪು, ಕಯ್ಪೆ

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಯ್&oldid=577064" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ