ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕಯ್ಗೋಲು; ಕಯ್ಸಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕಯ್ಗಾರಿಕೆ, ಕಯ್ಕೊಡಲಿ, ಕಯ್ಬೆಳಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ


ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕೆಯ್

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಯ್

  1. ಕಮ್ಯಿ, ಕಯಿ, ಕಯ್ಯಿ, ಕಯ್ಪು, ಕಯ್ಪೆ

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಯ್&oldid=577064" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ