ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಪ್ಪು ಗುರುತು

  1. ಕಳಂಕ,ಅಪಖ್ಯಾತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ