ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡುಕಿನಿಸು

  1. ರೊಚ್ಚು,ಉರುಬು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ