ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆ ಮಾಡು

  1. ಕುಗ್ಗಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ