ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. ಅಡ್ಡಗಟ್ಟೆ, ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟು, ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆ,
  ನೀರ ನಡುವಿನ ಕಟ್ಟೆ
  ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  ಹೊಳೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. ಕಾಲುವೆಯ ಕಟ್ಟೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆ

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಟ್ಟೆ&oldid=663147" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ