ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟು ಹಾಕು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ