ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟುವಲ್ಲದ

  1. (ಆಹಾರ)ಸಪ್ಪೆಯಾದ,ಖಾರವಿಲ್ಲದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ