ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು

  1. ಕಚ್ಚಾಸಾಮಗ್ರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ