ಕಂಡಿ

  1. ____________________
    ಗೋಡೆಯ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಹಣ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ; ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಡಿಯಿತ್ತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಡಿ

  1. ಬೆಳಕಂಡಿ; ಕಣ್ಣುಗಂಡಿ; ಕಂಡಿಹಲ್ಲು
  2. ಕಿಂಡಿ, ಗಂಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಡಿ

  1. __________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಡಿ

  1. ಬೆಳಕಿನ ಕಂಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಡಿ

  1. ಬಂದವರು ಯಾರೆಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಡಿ

  1. ಸೀಳುಕಂಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಡಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಂಡಿ&oldid=567035" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ