ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿರು,ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡು,ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರು,ಅನುಮಾನಿಸು,ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರು,ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸು,ತುಯ್ದಾಡು
    ಓಲಾಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಓಲಾಡು&oldid=565846" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ