ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿರು,ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡು,ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರು,ಅನುಮಾನಿಸು,ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರು,ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸು,ತುಯ್ದಾಡು
    ಓಲಾಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಲಾಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಓಲಾಡು&oldid=565846" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ