ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಓರೆನೋಟ; ಗಿಡ ನಟ್ಟದ್ದು ಓರೆಯಾಗಿದೆ
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಓರಗೆ ; ಓರಗೆಯವರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಓರೆಕೋರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓರೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಓರೆನುಡಿ, ಓರೆನೋಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಓರೆಕೋರೆ; ಓರೆಮಾಡು; ತಲೆಯನ್ನು ಓರೆಮಾಡಿ ನೋಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓರೆ

  1. ಓರೆಗಣ್ಣು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಓರೆ&oldid=532895" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ