ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. ಓಡಿಸಿಬಿಡು, ಸೋವು, ತೂಳು, ತೂರು, ತಗುಳು
 2. ಬೇಟೆಯಾಡು
 3. ಬೆನ್ನುಹತ್ತು
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. ಅವಿತಿರುವಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೋಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. ಹಡಗು ಓಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. ಉಚ್ಚಾಟಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಓಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಓಡಿಸು&oldid=663638" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ