ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ

  1. ಸನ್ನಡತೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. civility, en:civility
  2. good behaviour, en:good behaviour