ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವ

  1. ಸುದೈವ,ಅದೃಷ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ