ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ