ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಬಲವಂತ, ಜುಲುಮೆ, ವರಾತ, ತಗಾದೆ
    ಅವನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳು; ಒತ್ತಾಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಅವನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು; ಒತ್ತಾಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒತ್ತಾಯ&oldid=670646" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ