ಒತ್ತಾಯ

  1. ಬಲವಂತ, ಜುಲುಮೆ, ವರಾತ, ತಗಾದೆ,ಆಗ್ರಹ
    ಅವನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳು; ಒತ್ತಾಯಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಅವನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ

  1. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು; ಒತ್ತಾಯಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒತ್ತಾಯ&oldid=670979" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ