ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತರಿಸಿ ಬರು

  1. ತೂಳು,ನುಗ್ಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: