ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡಗೆಯ್ಯುಗ

  1. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ,ಜತೆಕೆಲಸಗಾರ
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ