ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ವರ್ಷ

  1. ಸಂವತ್ಸರ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ