ಏರು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ಏರಿ ಹೋಗು; ಏರಿಬರು; ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ಕುದುರೆ ಏರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ಅವನಿಗೆ ಏರದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ಬಿಸಿಲೇರು ; ಏರುಹೊತ್ತು ; ಏರುತ ; ಏರುತಗ್ಗು ; ಏರಿಳಿತ ; ಅಮಲೇರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರು

 1. ನೊಗವನ್ನು ಹೂಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದ ನೇಗಿಲು
  _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಏರು&oldid=568124" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ