ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿ

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿ

  1. ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿ

  1. ಎರಡು ಏರಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಅಲೆಯುದ್ದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರಿ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಏರಿ&oldid=530401" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ