ಎಷ್ಟು ಕೊಂಚವೆಂದರೂ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಷ್ಟು ಕೊಂಚವೆಂದರೂ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ