ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎರಡುನಾಲಗೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ