ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಬ್ಬು

  1. ಎಬ್ಬಿಸು,ಎಚ್ಚರಿಸು
    ಎಬ್ಬಟ್ಟು - ಎಬ್ಬಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸು; ಎಬ್ಬಿಸು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಬ್ಬು

  1. ಕುರಿಮಂದೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಬ್ಬು

  1. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಬ್ಬು; ಎಬ್ಬಟ್ಟು - ಎಬ್ಬಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಬ್ಬು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎಬ್ಬು&oldid=558029" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ