ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಯೊಲವು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ