ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ