ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂಡಿ

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ