ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

  1. ಏರು ಯಂತ್ರ,ಎತ್ತುಗ(ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ