ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗು

  1. ಕದಿ,ಲಪಟಾಯಿಸು,ಅಪಹರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ