ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣ್ಣೆಹಡಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ